Generalforsamling 2017

2017-03-21T00:00:00

Hermed varsles foreningens Generalforsamling 2017.

Generalforsamlingen holdes hos Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet), Kampmannsgade 4, 1790  København V.

Dagsorden og regnskab udsendes senest 10 dage før. Forslag kan indsendes allerede nu på mail til sekretariatet på lcdk@leanconstruction.dk'

Dagsorden Generalforsamling 2017

Vel mødt!