Bliv medlem

Foreningen Lean Construction-DK er for virksomheder som har, eller ønsker her og nu, fremdrift i implementeringen af Lean Construction metoderne og som ønsker at opnå konkurrencemæssige fordele gennem en aktiv deltagelse i en fortsat forskning og udvikling. Medlemsvirksomheder har adgang til alle fordele i Lean Construction-DK og mulighed for deltagelse ved Lean Construction Institutes aktiviteter.

 

Årskontingent
  • Virksomheder/organisationer med 1 ansat

kr.   4.200,-

  • Virksomheder/organisationer med 2-20 ansatte
kr.   8.400,-
  • Virksomheder/organisationer med over 20 ansatte
kr. 12.500,-
  • Uddannelsesinstitutioner

kr.   5.250,-

  • Personligt medlemskab
kr.   1.050,-
  • Studerende

Gratis

Kontingentet opkræves forud årligt i januar. Ved indmeldelse på andre tidspunkter gives forholdsmæssigt fradrag.

Benyt elektronisk indmeldelsesblanket.

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet:

Lean Construction - DK
Borgergade 111
1300 København K

Telefon: 33476676
E-mail: lcdk@leanconstruction.dk