Bliv medlem

Foreningen Lean Construction-DK er for virksomheder som har, eller ønsker her og nu, fremdrift i implementeringen af Lean Construction metoderne og som ønsker at opnå konkurrencemæssige fordele gennem en aktiv deltagelse i en fortsat forskning og udvikling. Medlemsvirksomheder har adgang til alle fordele i Lean Construction-DK og mulighed for deltagelse ved Lean Construction Institutes aktiviteter.

Årskontingent
Virksomheder/organisationer med 1 ansat

kr.   4.000,-

Virksomheder/organisationer med 2-20 ansatte kr.   8.000,-
Virksomheder/organisationer med over 20 ansatte kr. 12.000,-
Uddannelsesinstitutioner

kr.   5.000,-

Personligt medlemskab kr.   1.000,-
Studerende

Gratis

Kontingentet opkræves forud årligt 1. maj. Ved indmeldelse på andre tidspunkter gives forholdsmæssigt fradrag.

Benyt elektronisk indmeldelsesblanket.

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet:

Lean Construction - DK
Borgergade 111
1300 København K

Telefon: 33476676
E-mail: lcdk@leanconstruction.dk